اس عاشقانه

اس عاشقانه


عکس های عاشقانه از قلب ها - www.pixnaz.info

دلی که شکستی را گچ چاره نکرد

اس ام اس های عاشقانه اس ام اس زیبا اس ام اس  عاشقانه اس م اس ناب

گل گرفتمش

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود

این دفتر خاطرات من سنگی بود

از درس کلاس عاشقی سهمم باز

یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود
دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد

آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد

اس عاشقانه


برچست ها :