ای خدا

ای خدا
هرگز فراموش نکن که هر چه رخ دهد

همواره در آغوش خدا هستی
من از خدا خواستم تا روحم را رشد دهد

خدا گفت : نه تو خودت باید رشد کنی

ولی من تو را می پیرایم تا میوه دهی

جدیدترین عکس های ایرانی گالری عکس های کمیاب و ناب

ادعای عشق به خدا

از کسی که سجاده دلتنگ حضور اوست

پذیرفتنی نیست

نماز نجوای عاشقانه با محبوب است
خدایم را دوست دارم چون وفادارترین است

و شاید به رسم همین وفاداریست

که دوستانم را به او می سپارم
ای خدا


برچست ها :